صفحه اصلی

ویب سایت جدید ریاست عمومی عواید

برای تازه ترین معلومات و خبرها، به ویب سایت جدید ریاست عمومی عواید افغانستان  www.ard.mof.gov.af مراجعه نمایید.

جلسه ی تطبیق قانون مالیه بر ارزش افزوده

vat meeting۳ ثور، ۱۳۹۳: جلسه ی تحت عنوان تطبیق قانون مالیه بر ارزش افزوده در تالار معینیت عواید و گمرکات دایر گردید. در این جلسه  گل مقصود ثابت معین عواید و گمرکات ، مصطفی مستور معین مالی ، عبدالرحمن مجاهد رییس عمومی عواید  و سایر رؤسا شرکت نموده بودند. 

 جلسه مذکور به منظور تطبیق قانون مالیه بر ارزش افزوده دایر گردیده بود که در هنگام افتتاح جلسه آقای گل مقصود ثابت معین عواید وگمرکات گفت که  قرار است این سیستم بالای 400 شرکت بزرگ که فروش های شان اضافه از 200 میلیون افغانی است تطبیق گردد. وی مزیت های تطبیق قانون متذکره را رسمی شدن اقتصاد ، داخل شدن پول افراد در سیستم ، ایجاد اشتغال برای مردم و تقویه اقتصاد دولت دانست و افزود که با تطبیق آن با سهولت میتوانیم اسناد تجار را بررسی کنیم.

ادامه: جلسه ی تطبیق قانون مالیه بر ارزش افزوده

ګشایش دفتر نمبر تشخیصیه مالیه در ریاست مالیه دهنده ګا ن کو چک

sto tin

۲۴ حمل ، ۱۳۹۳:  دفتر نمبر تشخیصیه مالیه دهندگان ریاست مالیه دهندگان کوچک توسط محترم عبدالرحمن مجاهد رئیس عمومی عواید و کارمندان این ریاست طی یک محفل افتتاح گردید.  بعد از چندین ماه پلانگذاری، اتصال سیستم سگتاس برقرار گردید، دستگاه ها نصب و کارمندان آموزش دیده نمبر تشخیصیه مالیه دهنده استخدام گردیدند تا روند صدور نمبر تشخیصیه مالیه دهندگان آغاز گردد. این دفتر برای مالیه دهندگان کوچک این احساس را میدهد که، منحیث بزرگترین دفتر مالیات در سرتاسر افغانستان، خدمات لازم را برای اصناف فراهم خواهد کرد. همچنان، موقعیت تعمیر دفتر مرکزی ریاست مالیه دهندگان کوچک برای بسیاری از مالیه دهندگان مکان خیلی ها مناسب است. با داشتن موقعیت خوب در تعمیر سینما پامیر واقع جاده میوند شهر کابل، این دفتر با بازار بزرگ مندوی شهر کابل خیلی ها نزدیک است.

ادامه: ګشایش دفتر نمبر تشخیصیه مالیه در ریاست مالیه دهنده ګا ن کو چک

اعطای تصدیق نامه ها برای کارمندان مالیه بر ارزش افزوده

vat certificate distribution۳۰ حمل ، ۱۳۹۳: ورکشاپ آموزشی تحت عنوان قانون مالیه بر ارزش افزوده در معینیت عواید و گمرکات  به مدت ده روزبرگذار شد. این برنامه در هماهنگی با آمریت انکشاف آموزش و مدیریت پروژه دایر شده بود که در این برنامه سه نفر از بخش سیگتاس و 14 نفر کارمندان آمریت مالیه بر ارزش افزوده شرکت نموده بودند. هنگام اعطای تصدیق نامه برای کارمندان آقای عبدالرحمن مجاهد رییس عمومی عواید گفت : امید است که این برنامه بتواند ظرفیت کاری کارمندان را در بخش مالیه بر ارزش افزوده بلند برده و در راستای جمع آوری مالیات این اداره را کمک نماید. وی افزود که تلاش ما اینست تا در آینده نزدیک ورکشاپ های پیشرفته را در زمینه مالیه بر ارزش افزوده در خارج از کشور دایر نماییم. وی نقش جوانان را در راستای مسلکی سازی اداره مهم خوانده گفت

ادامه: اعطای تصدیق نامه ها برای کارمندان مالیه بر ارزش افزوده

کمپاین و سروی ثبت تشبث های کوچک عنقریب آغاز میگردد

sto induction training15 دلو سال 1392:  وزارت مالیه به ارزیابی کننده گان جدید التقرر که مسئولیت سروی تشبث ها و توضیح مکلفیت های مالیاتی آنها را بعهده دارند، اموزش میدهد.  

محترم گل مقصود ثابت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه و محترم عبدالرحمن مجاهد رئیس عمومی عواید امروز از آغاز کمپاین و سروی ثبت تشبث های کوچک درکابل خبر داد.  

ادامه: کمپاین و سروی ثبت تشبث های کوچک عنقریب آغاز میگردد

Copyright @ Afghanistan Revenue Department 2012